Врбасу подршка за унапређење система ФУК

У оквиру Програма EU Exchange 6 – "Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији", на јавном позиву за избор корисничких локалних самоуправа (ЛС) за доделу стручне подршке у две области, кроз два конкурса (за успостављање/унапређење система финансијског управљања и контроле – ФУК и успостављање/унапређење функције интерне ревизије – ИР ), примљена је укупно 21 пријава локалних самоуправа, које су оцењене у складу са конкурсним смерницама.

На основу предлога Комисија за евалуацију и рангирање и потврде Надзорног одбора Програма, по конкурсима су изабране следеће локалне самоуправе:

- у оквиру Конкурса за доделу стручне подршке за успостављање/унапређење функције ИР одабрано је укупно шест локалних самоуправа, и то: Трстеник, Оџаци, Кањижа, Тутин, Голубац и Сомбор.
- у оквиру Конкурса за доделу стручне подршке за успостављање/унапређење система ФУК изабрано је укупно пет локалних самоуправа, и то: Врбас, Бољевац, Србобран, Лајковац и Тутин.

Подршка по свакој од конкурсних области, у оквирном трајању од 12 месеци, реализоваће се на основу Споразума о сарадњи који ће бити закључени са сваком изабраном ЛС, и подразумева реализацију активности намењених да помогну корисницима вођењем кроз процес, изградњом капацитета и пружањем одговарајуће експертизе за организациону консолидацију и формирање/унапређење документационог оквира за функционисање ФУК и ИР. Подршка је заснована на принципима и стандардима ФУК и ИР разрађеним кроз домаћи регулаторни оквир (пре свега кроз Закон о буџетском систему и одговарајуће Правилнике за ФУК и ИР), и спроводиће се на основу приступа, методолошких упутстава и смерница, приручника и модела које објављује Министарство финансија, те праћењем добрих пракси и формираних база знања.

Иначе, ово је још један пример како СКГО захваљујући средствима Европске уније у оквиру Програма, пружа подршку градовима и општинама у повећању кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији.

Свим локалним самоуправама у Србији у оквиру Програма EU Exchange 6, на располагању је саветодавна подршка СКГО за питања управљања јавним финансијама, и посебно интерне финансијске контроле. И у наставку спровођења Програма предвиђене су координационе активности за све ЛС и догађаји за размену искустава између ЛС и са надлежним националним институцијама на теме из обухвата ФУК и ИР. Програм EU Exchange 6 финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019 и спроводи се у режиму директног управљања, што значи да Делегација ЕУ у Србији има најзначајнија управљачка овлашћења. Кључне ресорно надлежне институције на националном нивоу јесу Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, уз Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство за европске интеграције. Као и у претходним фазама Програма Exchange, СКГО има улогу имплементационог партнера и непосредне одговорности у погледу реализације планираних програмских активности.

КУЛТУРА

Завршен 34. Невенов фестивал деце песника

04. јун 2023. КУЛТУРА

Завршен 34. Невенов фестивал деце песника

Искра Ђуришић, ученица Основне школе "Јован Јовановић Зма...

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

29. мај 2023. КУЛТУРА

Све спремно за Невенов фестивал деце песника

Жири 34. Невеновог фестивала деце песника у Савином Селу ...

Отворен 55. Фестивал поезије младих

24. мај 2023. КУЛТУРА

Отворен 55. Фестивал поезије младих

У Врбасу је отворен 55. Фестивал поезије младих.

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

16. мај 2023. КУЛТУРА

"Шешири из колекције Музеја Војводине" у Градском музеју Врбаса

Први програм овогодишње манифестације "Музеји за 10" - из...

Врбас део манифестације Музеји за 10

15. мај 2023. КУЛТУРА

Врбас део манифестације Музеји за 10

Градски музеј Културног центра Врбаса и ове године биће д...