Доминантан значај пољопривреде условио је да главни предмет продаје у општини Врбас буду пољопривредни производи, а нарочито житарице и производи сточарства. У периоду између Првог и Другог светског рата најважнији откупљивачи жита биле су две трговачке фирме. Прва је била у власништву Фридриха Лоца и Шлада, а друга у својини Александра Тузлића. Средином седамдесетих година 19-тог века све важнију улогу добија акционарско друштво "Аграриа" са седиштем у Новом Саду.
   За потребе житарица, уз пловни канал постојало је велико складиште где је смештена роба која је довежена из околних сеоских насеља. Одатле је бродовима преношена до Аустрије. У трговини сточарским производима примат је имала трговина свињама. Крупни трговци су располагали сопственим товилиштима лоцираним у непосредној близини железичке станице.
     
   Локална трговина се одвијала углавном на вашарима и сајмовима (годишње је организовано четири вашара;марта, јуна, августа, и септембра).
   После Другог светског рата примат у трговини заузима предузеће "Сремаг" основано 1945. године. Оно касније мења назив у "Војводина" . У првој половини седамдесетих година 20-тог века у општини Врбас настале су трговинске радне организације "Војводина-промет" и "Врбас-цоммерце" са више подредјених предузећа међу којима је значајнија "Пољоопрема".
Према подацима из 1990. год. трговина је имала 10,4 % удела у укупном дохотку општине, налазећи се по томе на трећем месту иза индустрије и пољопривреде.
На територији општине Врбас данас постоји више својинских и организационих типова трговинских предузећа.
 
ЗАНАТСТВО
 
   На територији општине Врбас значајнији развој занатства датира са краја XВIII века. Њему је претходила домаћа радиност. Занатство се нарочито развија досељавањем Немаца који су се углавном и у свом матичном подручју бавили истом делатношћу. Током XИX века, односно 1821. године долази до удруживања заната појединих струка у цехове који регулишу нормативе за отварање занатских радњи, критеријуме за пријем и обучавање ученика у занатству итд.    
   Први светски рат је довео до застоја и пада у развоју занатства. Узлазни тренд наступа непосредно после рата. Крајем 1939. године у занатским удружењима која су укључивала занатлије Новог Врбаса, Старог Врбаса и Куцуре било је учлањено 1032 занатлије. Међу њима су доминирали столари, кројачи, бербери, месари, машинбравари, пекари и ковачи. 
   После Другог светског рата занатство се развија у сенци индустрије, првенствено прехрамбене. Тако према подацима из 1975. године на територији општине је 288 лица самостално обављало занатску делатност.Потом долази до благог успона броја занатских радњи. Од средине осамдесетих расте број занатских радњи и то у почетку нагло , да би потом почетком деведесетих година ова тенденција имала успоренији темпо.
    На територији општине Врбас, данас постоје неколико предузећа веће традиције, обима и разноврсности пословања.

"ОЏАЧАР"
делатност :     Комуналне делатности
адреса :     М. Тита 116   21460 Врбас
телефон :      021.705.041 ; 705.976
    
"PNEUTECH"
делатност :     Производња и промет вулканизерске опреме
адреса :     Блок 99  бб   21460 Врбас
телефон :      021.705.480 ; 705.560
 
''СТУДИО И''
делатност:     Производња женске конфекције
Власник:     Шуваков Вида
адреса:     М. Тита 117, 21460 Врбас
Телефон:     021 707 236
 
ЗДРАВСТВО
 
"ДЈОЛЕ"  стоматолошка ординација
Делатност: стоматолошка здравствена заштита
Власник: Ђорђије Бјелица
Адреса: Густава Крклеца блок 86 21460 Врбас
Телефон:  021.705.522
www.djole.co.rs
   
"БАЛЕТИЋ"  стоматолошка ординација
Делатност: стоматолошка здравствена заштита
Власник: Балетић Зорица
Адреса: блок Саве Ковачевића 11   21460 Врбас
Телефон:  021.703.372  
 
"МЕЂЕДОВИЋ"   интернистичка амбуланта
Делатност: интернистичка амбуланта
Власник: Међедовић Јованка
Адреса: Стевана Дороњског 112  21460 Врбас
Телефон:  021.703.372    
 
"ИВА"  апотека
Делатност: издавање лекова по рецептури
Власник: Тојзан Марија
Адреса: Маршала Тита 97  21460 Врбас
Телефон:  021.705.000
 
 
АДВОКАТИ
   
Мандић Недељко
Адреса:    Маршала Тита 83 21460 Врбас   
Телефон:    021.705.377   
             
Марковић Драган   
Адреса:    ЈНА 30/б  21460 Врбас   
Телефон:    021.707.446   
              
Сабо Звонко    
Адреса:    Маршала Тита 91
Телефон:    021.705.050
         
Копривица Зоран
Адреса:    Маршала Тита 72  21460 Врбас
Телефон:     021.706.806
          
Проле Душан
Адреса:    блок Саве Ковачевића 94   21460 Врбас
Телефон:     021.723.207 
 

ТРАНСПОРТ
   
ЈП ВРБАС
Делатност:    Јавно предузеће за превоз путника   
Адреса:    ЈНА 5      21460  Врбас   
Телефон:     021.706.261 ; 706.638   
      
ДОО ТУТЊЕВИЋ ТРАНСПОРТ
Делатност:    Међународни транспорт
Власник:    Тутњевић Недељко
Адреса:    Миливоја Чобанског 122 
Телефон:    021.794.444
www.tutnjevic.com

ДОО РАДИВОЈЕВ
Делатност:    Међународни транспорт
Власник:    Радивојев Будимир и Дејан
Адреса:    Сивч Јовгена 71    21460 Врбас
Телефон:    021.791.453 ;  791.420
www.radivojev.com
 

КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

12. авг 2022. КУЛТУРА

Од понедељка у Галерији КЦ изложба цртежа Горана Кнежевића

Ликовна галерија Културног центра Врбас организује у поне...

Одржана 42. "Куцурска жетва"

16. јул 2022. КУЛТУРА

Одржана 42. "Куцурска жетва"

У Куцури је одржана традиционална манифестација „Куцурска...

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

04. јул 2022. КУЛТУРА

Затворен V Равно Село Филм Фестивал

Уручењем награда за најбоља остварења и уметнике у недељу...

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

30. јун 2022. КУЛТУРА

Свечано отворен V Равно Село Филм Фестивал

Концертом филмске музике те пројекцијом филма “Не играј н...

Заказана изложба графика "Memento mori"

30. јун 2022. КУЛТУРА

Заказана изложба графика "Memento mori"

Ликовна галерија Културног центра Врбаса заказала је за п...